Privacybescherming

Startpagina > Privacybescherming

www.heinsberger-land.de resp. www.heinslive.blog zijn aanbiedingen van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH.

We verheugen ons over uw bezoek op onze website en over uw belangstelling voor onze onderneming, producten en diensten. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek op onze website.

Voor externe links naar inhoud van andere sites aanvaarden wij ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle geen aansprakelijkheid, omdat we het versturen van deze informatie niet teweeggebracht, de geadresseerde van de verstuurde informatie niet gekozen en de verstuurde informatie niet gekozen of veranderd hebben.

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens geschiedt binnen het kader van de wettelijke voorschriften waarover u bijv. op  www.datenschutz.de uitgebreide informatie kunt vinden. Hier volgend leggen we u uit, welke informatie we gedurende uw bezoek op onze websites registreren en hoe deze wordt gebruikt:

Verzamelen en verwerken van gegevens, evt. persoonsgegevens

Bij elk bezoek door een gebruiker van een site van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH en bij elke keer oproepen van een bestand worden hierover gegevens opgeslagen in een protocolbestand. Het opslaan dient uitsluitend voor interne, systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Over elke oproep wordt telkens de volgende gegevensrecord opgeslagen:

 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Opvraagdatum en -tijd
 • Verstuurde gegevenshoeveelheid
 • Melding of het opvragen is geslaagd
 • Beschrijving van het type gebruikte webbrowser
 • Internetadres van de opvragende persoon (IP adres)

Verderstrekkende persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze gegevens vrijwillig opgeeft, bijv. in het kader van een door u gewenste registratie, een enquête, een wedstrijd, om een overeenkomst uit te voeren of een informatie-aanvraag.

Evaluatie van de gegevens
Op deze website worden met technologieën van etracker GmbH (www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van degene die de site bezoekt, worden opgeslagen. De cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. De met de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder een apart verstrekte toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengebracht met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst bezwaar worden aangetekend.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens
Indien u ons persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend ten doele van de technische administratie van onze websites en om uw wensen en aanvragen te behandelen, met name voor het afhandelen van de met u gesloten overeenkomst of voor het beantwoorden van uw vragen.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, verkocht of anderszins overgedragen, tenzij

 • dit voor het afhandelen van de overeenkomst noodzakelijk is. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat we bij het bestellen van producten uw adres en bestelgegevens doorgeven aan onze leveranciers.
 • dit voor de betalingsadministratie nodig is.
 • u hiermee vooraf heeft ingestemd.


U heeft het recht, zo´n instemming te allen tijde te herroepen. Dit wordt dan voor de toekomst van kracht.

De persoonsgegevens worden gewist, als

 • u uw instemming met het opslaan ervan heeft herroepen.
 • kennis ervan voor het vervullen van het met het opslaan ervan beoogde doel niet meer nodig is of
 • opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet geoorloofd is.

Informatierecht
Op schriftelijk verzoek krijgt u van ons met alle plezier informatie over welke gegevens wij over uw persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) hebben opgeslagen.

Automatisch verzamelde, niet persoonsgebonden gegevens; genereren van cookies; hulpprogramma´s, actieve inhoud

Bij het bezoeken van onze websites worden automatisch (dus niet via een registratie) gegenereerde gegevens verzameld die niet aan een bepaalde persoon toegewezen kunnen worden (bijv. over een internetbrowser of een besturingssysteem; domeinnaam van websites, van waaruit via een weblink een pagina wordt bezocht; aantal bezoeken; gemiddelde duur van het bezoek; opgeroepen pagina´s). Onze onderneming gebruikt deze informatie om de performance van onze homepage permanent te verbeteren, te actualiseren en daarmee de aantrekkelijkheid te vergroten. Als u onze website/websites bezoekt, is het mogelijk dat door ons samengestelde informatie in de vorm van een zogenaamde ‘cookie’ op uw computer wordt opgeslagen, waarmee uw computer bij het volgende bezoek van onze homepage automatisch weer herkend wordt.

Cookies stellen ons er o.a. toe in staat, een website aan uw wensen aan te passen of uw wachtwoord zo op te slaan dat u het niet telkens opnieuw hoeft in te typen. Als u niet wilt dat wij informatie over uw computer herkennen, stel uw internetbrowser dan zo in dat hij cookies van de harde schijf van uw computer wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Als u via een link of het aanklikken van eventuele banner-reclame onze site verlaat en op die manier op externe pagina´s terechtkomt, dan is het mogelijk dat ook de adreshouder van de aangeklikte site cookies plaatst. Voor deze cookies zijn wij wettelijk niet verantwoordelijk. Voor het gebruik van zulke cookies door en de daarin opgeslagen informatie van onze reclamepartners dient u hun privacyverklaringen te raadplegen.

Deze internetperformance maakt gebruik van Java-Applets, Active-X-Controls en Java-Script. Mocht u uit veiligheidsoverwegingen deze hulpprogramma´s resp. actieve inhoud niet willen gebruiken, dan dient u de desbetreffende instelling van uw browser te deactiveren.

Veiligheidsaanwijzing
Wat de veiligheidsmaatregelen betreft doen wij technisch en organisatorisch ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo op te slaan dat deze noch derden noch openbaar toegankelijk zijn. Mocht u per e-mail contact met ons op willen nemen, dan willen we u er hiermee op wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens via dit communicatiemiddel niet voor honderd procent gegarandeerd kan worden. We adviseren u derhalve om ons vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post te doen toekomen.

Contact

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Heinsberger Land
Herrn Axel Wahlen
Klostergasse 17
52525 Heinsberg
info@heinsberger-land.de